#

تالار و رستوران

گروه محصولات تالار و رستوران

 • ترولی
  ترولی
 • شف اندیش و ظروف استیل
  شف اندیش و ظروف استیل
 • صندلی
  صندلی
 • میز بنکوئیت
  میز بنکوئیت
 • سینی و استیشن سینی
  سینی و استیشن سینی
 • چینی آلات هتلی
  چینی آلات هتلی
 • قاشق و چنگال هتلی
  قاشق و چنگال هتلی
 • منسوجات
  منسوجات
 • سایر تجهیزات رستوران
  سایر تجهیزات رستوران
 • توستر
  توستر
 • موکت تالار و رستوران
  موکت تالار و رستوران
پروژه ها