#

کابینت و چلیک

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

 • چلیک حبوبات ثابت
  چلیک حبوبات ثابت
 • چلیک حبوبات متحرک
  چلیک حبوبات متحرک
 • چلیک سیخ کباب متحرک
  چلیک سیخ کباب متحرک
 • چلیک سیخ کباب ثابت
  چلیک سیخ کباب ثابت
 • کابینت زمینی
  کابینت زمینی
 • کابینت دیواری
  کابینت دیواری
 • شبکه آبرو
  شبکه آبرو
 • آبچکان ظروف
  آبچکان ظروف
پروژه ها