تجهیزات نظافت

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

 • تی شوریک لنگه pvc
  تی شوریک لنگه pvc
 • تی شوردولگنه فلزی
  تی شوردولگنه فلزی
 • تی شور pvc
  تی شور pvc
 • ترولی نظافت
  ترولی نظافت
 • تابلو اخطار توجه
  تابلو اخطار توجه
 • تابلوی اخطار توجه
  تابلوی اخطار توجه
 • تابلو اخطار توجه
  تابلو اخطار توجه
 • سطل آبگیر پارچه دو لگنه
  سطل آبگیر پارچه دو لگنه
 • باکس مخصوص نظافت
  باکس مخصوص نظافت
 • تی
  تی
 • نخ تی
  نخ تی
 • ماپ
  ماپ
 • نخ ماپ
  نخ ماپ
 • خاک انداز چرخدار
  خاک انداز چرخدار
پروژه ها