#

تجهیزات نظافت

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

 • تی شور یک لگنه B-040 -PVC
  تی شور یک لگنه B-040 -PVC
 • تی شور دو لگنه فلزی B-043
  تی شور دو لگنه فلزی B-043
 • ترولی نظافت D-011-1
  ترولی نظافت D-011-1
 • ترولی نظافت D-011
  ترولی نظافت D-011
 • تی شور B-046 PVC
  تی شور B-046 PVC
 • نخ ماپ C-013F
  نخ ماپ C-013F
 • ماپ C-016
  ماپ C-016
 • خاک انداز چرخدار C-019
  خاک انداز چرخدار C-019
 • تابلو اخطار توجه B-132
  تابلو اخطار توجه B-132
 • تی C-003
  تی C-003
 • سطل آبگیر پارچه دو لگنه AF08060
  سطل آبگیر پارچه دو لگنه AF08060
 • باکس مخصوص نظافت B-039
  باکس مخصوص نظافت B-039
 • نخ تی
  نخ تی
پروژه ها