#

تجهیزات خانه داری

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

 • ترولی خانه داری دو کیسه
  ترولی خانه داری دو کیسه
 • ترولی خانه داری تک کیسه
  ترولی خانه داری تک کیسه
 • تخت تاشو(اکسترابد)
  تخت تاشو(اکسترابد)
 • ترولی لاندری فلزی
  ترولی لاندری فلزی
 • ترولی لاندری
  ترولی لاندری
 • ترولی خانه داری دو کیسه
  ترولی خانه داری دو کیسه
 • ترولی خانه داری تک کیسه
  ترولی خانه داری تک کیسه
 • ترولی حمل لباس
  ترولی حمل لباس
 • تی 60سانت
  تی 60سانت
 • تی 90 سانت
  تی 90 سانت
 • نخ تی
  نخ تی
 • ماپ
  ماپ
 • نخ ماپ
  نخ ماپ
 • خاک انداز چرخدار
  خاک انداز چرخدار
 • ترولی نظافت
  ترولی نظافت
 • تی شور دو لگنه فلزی
  تی شور دو لگنه فلزی
 • تی شور یک لگنه pvc
  تی شور یک لگنه pvc
 • تی شور
  تی شور
 • باکس مخصوص نظافت
  باکس مخصوص نظافت
 • سطل آبگیر پارچه دولگنه
  سطل آبگیر پارچه دولگنه
 • تابلو اخطار و توجه (سرنخورید)
  تابلو اخطار و توجه (سرنخورید)
 • تابلواخطاروتوجه(درحال نظافت)
  تابلواخطاروتوجه(درحال نظافت)
پروژه ها