#

امروزه نیاز صنعت هتلداری جهت مدیریت هزینه و زمان و همچنین نیروی انسانی که خود مرتبط با افزایش هزینه می باشد شناخت جامع و کامل از هتل و اجزا و تجهیزات آن می باشد. اگر به این مقوله مهم توجه نکنیم قطعا خسارات بسیار زیادی در خصوص صرف هزینه  و زمان  که خود تاثیر مستقیم بر استهلاک سرمایه می گذارد را خواهیم داشت . در این خصوص نقش مشاور تجهیز از ابتدا می تواند کنترل کننده و کاهش دهنده هزینه های غیر ضرور و مدیریت زمان در پروژه ها باشد .
مشاور تجهیز از یک نگاه ضمن اشراف کامل به نوع پروژه ، رتبه ، درجه و نوع کاربری و ظرفیت آن از نظر استانداردهای بین المللی و از نگاه دیگر داشتن  اطلاع و آگاهی کامل از منابع تولیدی اعم از داخلی و خارجی و متریال تجهیزات و کاربرد هر یک از محصولات در جایگاه تخصصی و مناسب می تواند به خودی خود باعث مدیریت هزینه و همچنین کاهش آن به صورت معقول ، صحیح و کاملا استاندارد باشد .


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها