#

این دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با هدف ارتقای توانمندی‌های نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری و هتلداری استان و به عنوان مقدمه‌ای برای ایجاد هتل اسکول در دستور کار قرار گرفته است.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها