#

 ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸ - مشهد مقدس

👈 آخرین مهلت جهت ارسال چکیده و اصل مقالات: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

✨ گروه جامع و تخصصی هتل نيوز اسپانسر این کنفرانس خواهد بود.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها