#

به گفته منابع اگاه خبری، وی طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ سمت مدیریت کل سازمان بهزیستی استان تهران را بر عهده داشته است.

🔹 همچنین طی سال‌های اخیر به عنوان نماینده اعزامی ایران در خارج از کشور مشغول به فعالیت بوده است.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها