#

با تقویت زیرساخت‌های گردشگری، ماندگاری زائران افزایش خواهد یافت و این باعث رونق اقتصادی قم می‌شود.

🔹 باید در توسعه هتل و زیرساخت‌های گردشگری بیشتر قدم برداریم و از حوزه گردشگری مذهبی وارد ابعاد دیگر این صنعت شویم.

🔹 در قالب گردشگری خارجی، قداست شهر قم بیشتر به جهانیان معرفی می‌شود.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها