#

چهل و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری TOP RESA با حضور ۱۳ شرکت گردشگری ایران در شهر پاریس، افتتاح شد.

✨ آیتو
✨ ارگ جدید
✨ آدینه تراول
✨ ایرانیان سبط تور
✨ پردیسان گشت
✨ شیده شیراز
✨ مارکوپولو
✨ ایستا سفر ایرانیان
✨ آفتاب کلوت
✨ پارس مسافر شیراز
✨ پرسیا توس مشهد
✨ آتورگه کوژین

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها