#

ثبت ۲ میلیون ۲۰۴ هزار و ۷۲۸ نفر شب اقامت در مراکز اقامتی استان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۵ شهریورماه

🔹 هتل؛ ۱۹ درصد
🔹 هتل‌آپارتمان؛ ۳ درصد
🔹 میهمانپذیر؛ ۳ درصد
🔹 اقامتگاه بوم‌گردی؛ ۹ درصد
🔹 زائرسرا؛ ۲۰ درصد
🔹 خانه مسافر دارای مجوز؛ ۱۳ درصد
🔹 تاسیسات اقامتی آموزش و پرورش؛ ۳۲ درصد
🔹 مجتمع‌های گردشگری؛ ۱ درصد

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها