#

 ظرفیت اسکان و اقامت درکشور بسیار ضعیف است و کمبودهای قابل توجهی در زمینه هتل‌های چهار و پنج ستاره داریم.

🔹 ایران دارای دو تا چهار هزار نوع غذاست ولیکن متاسفانه در هتل‌ها و مراکز اقامتی به منوی محدود و یکنواختی اکتفا می‌شود.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها