#

برگزاری اجلاس جهانی راه ابریشم منجر به رونق گردشگری استان همدان خواهد شد.

🔹 در حال حاضر وضعیت زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی استان مطلوب است و همدان می‌تواند پذیرای همایش و رویدادهای مختلف در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها