#

آغازبکار نمایشگاه از روز ۹ مهرماه ۹۸

🔹 حضور ۱۳ شرکت ایرانی در پاریس

🔹 اختصاص غرفه‌ای به مساحت ۱۱۰ متر مربع به ایران

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها