#

واگذاری فرایندهای زیر از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به این تشکل 👇

✨ تشکیل و تکمیل پرونده‌های صدور پروانه بهره‌برداری

✨ تشکیل و تکمیل پرونده‌های تمدید پروانه بهره‌برداری

✨ تشکیل و تکمیل پرونده‌های صدور کارت مدیریت مدیران

🔹 فرایندهای فوق از تاریخ ۱۶ شهریورماه ۹۸ به جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی واگذار شده است.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها