#

بر اساس مصوبه کارگروه امور اقتصادی استان، فرایندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقامتی و گردشگری اصلاح می‌شود.

🔹 فرایند ارائه مجوزهای این بخش از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد تا شاهد کاهش صرف زمان، مراحل کار و هزینه باشیم.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها