قیمت سفر در کشور هنوز بالاست زیرا هتل‌ها کالایی لوکس به حساب می‌آیند.

🔹 نرخ بالای هتل‌ها در کشور به این دلیل است که به اندازه کافی از سرمایه‌گذاری حمایت نمی‌شود.

🔹 اگر دولت وام‌های کم‌بهره و دوره‌های تنفس که در بسیاری از کشورها رایج است را ارائه کند، هتل‌ها نیز می‌توانند نرخ‌هایشان را کاهش دهند.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها