این هتل یکی از نمونه‌های موفق استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال است.

🔹 در این هتل با آواتارهای دلخواه به شما خوشامد گفته می‌شود و فرایند Check in شما صورت می‌پذیرد.

🔹 تمامی ارتباطات در این هتل با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شود.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها