این کارشناسان با هدف ارتقای کیفیت خدمات موسسات گردشگری و نظارت بر بهداشت محیط و همچنین نحوه تهیه، طبخ و تولید غذا از مراکز اقامتی بازدید می‌کنند.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها