رئیس‌جمهور بهترین گزینه را برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب کرده است.

🔹 ادامه کار وزارتخانه با همان چارت و ساختار سازمان، فایده‌ای نخواهد داشت.

🔹 امیدوارم در انتخاب معاونین و مدیران کل وزارت، شاهد شایسته‌سالاری باشیم و نمایندگان مجلس و استانداران اعمال نفوذ نکنند.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها