یک هتل پنج ستاره در دست ساخت است.

🔹 مجوز احداث یک هتل پنج ستاره دیگر در شهر یاسوج نیز در برنامه دولت قرار گرفته است.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها