ساخت نخستین هتل چهار ستاره در منطقه "نمین" که قابلیت تبدیل به پنج ستاره را نیز دارد، آغاز شده است.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها