در حوزه‌های گردشگری کشور، توازن لازم میان عرضه و تقاضا مشاهده نمی‌شود.

🔹 صنعت گردشگری ایران به نقطه اشباع رسیده و هم‌اکنون سقوط در این صنعت، آغاز شده است.

🔹 راه نجات این صنعت، ورود گردشگران خارجی است ولیکن راهکار آن صرفا حذف روادید نیست.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها