از ابتدای تابستان تا نیمه مردادماه، ۳۹ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۵۹ هزار نفر شب اقامت در واحدهای رسمی استان به ثبت رسیده است.

🔹 میانگین ضریب اشغال واحدهای اقامتی در این بازه زمانی، ۵۶ درصد بوده است.

🔹 میزان ورود گردشگران داخلی در چهار ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸۶ درصد افزایش داشته است.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها