تشکیل وزارتخانه، تشخیص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده است و به این تشخیص احترام می‌گذاریم.

🔹 برای طی مسیر تبدیل سازمان به وزارتخانه، تمهیدات لازم اندیشیده شده و آمادگی وجود دارد.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها