ویژه کارکنان تاسیسات اقامتی و پذیرایی

📆 چهارشنبه ۲۳ مردادماه

🔹 آموزش تئوری؛ ساعت ۹ الی ۱۲

👈 بوشهر - سالن اجتماعات اتاق بازرگانی

🔹 آموزش عملی؛ ساعت ۱۵ تا ۱۸

👈 بوشهر - خیابان ساحلی هتل پرواز
.


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها