اطلاعیه جامعه هتلداران و مراکز اقامتی، انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و جامعه بازاریان و بازارگانان کیش

🔹 اعتراض به عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و درخواست توقف بخشنامه‌های دولتی مغایر با این قانون

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها