مهمترین دلایل کاهش ۵ درصدی میانگین ضریب اشغال هتل‌های سراسر کشور در ماه نخست تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از زبان رئیس جامعه هتلداران ایران

🔹 ۱ - وضعیت اقتصادی مردم
🔹 ۲ - افزایش فعالیت مراکز غیر رسمی 
🔹 ۳ - حضور و فعالیت‌های نهادهای دولتی در حوزه اقامت
🔹 ۴ - افزایش چادرخوابی‌ها

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها