میزگرد تخصصی با عنوان "فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت هتلداری"

🔸 ممنوعیت در اجرای موسیقی سنتی در هتل‌ها

🔸 سایه سنگین اقامتگاه‌های غیرمجاز بر صنعت هتلداری

🔸 اهمیت آموزش و الگوسازی فرهنگی در خصوص شیوه برخورد با گردشگران

🔸 لزوم راه‌اندازی باشگاه مشتریان و وب‌سایت جامع گردشگری 

🔸 نیازسنجی برای صدور مجوز ساخت هتل‌ها

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها