تعداد ۱۰ پروانه ساختمانی جهت احداث هتل در این منطقه از شهر صادر شده است.

🔹 امیدواریم این هتل‌ها تا سه سال آینده، احداث شود و به بهره‌برداری برسد.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها