تسهیلات طرح‌های حوزه گردشگری که به علت تورم داخلی کشور با کمبود اعتبار مواجه شده‌اند، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

🔹 مقامات استانی و صاحبان پروژها باید پیگیر جذب این افزایش منابع باشند.

🔹 تمامی هزینه‌های مورد نیاز برای دریافت مجوزها و تعرفه‌های بخش گردشگری، حذف شده است.

🔹 شهرداری‌ها و بسیاری از دستگاه‌های مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری، مکلف به ارائه خدمات بدون دریافت هزینه شده‌اند.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها