#

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری به منظور آشنایی با مهمترین عبارات و اصطلاحات این صنعت

🔴 Building Codes

🔴 دستورالعمل‌ها و ضوابط ساخت و ساز

🔹 ضوابط ساخت و ساز به مجموعه قوانین، دستورالعمل‌ها و روش‌های ساخت یک ساختمان و مصالح ساختمانی به کار رفته گفته می‌شود که برای حفاظت از ایمنی و رفاه مردم تنظیم می‌شود.

🔹 در ایالات متحده آمریکا و قبل از سال 1994، سه ضابطه و مدل اصلی ساخت و ساز تبیین شد که عبارت بودند از:

🔺 کد ساخت و ساز ملی ( NBC ) که توسط دفتر اصول ساخت و ساز و متولیان بین‌المللی ضوابط ( BOCA ) تهیه شد.

🔺 کد ساخت و ساز جنوبی ( SBC ) که توسط کنگره بین‌المللی کدهای ساخت و ساز جنوبی ( SBCCI ) تدوین شده است.

🔺 کد ساخت و ساز واحد ( UBC ) که توسط کنفرانس بین‌المللی ساخت و ساز قانونی ( ICBO ) منتشر شد.
 
💫 این کدها و ضوابط برای دسته‌بندی‌های واحدهای اقامتی و مصالح ساخت و ساز آنها، معماری داخلی فضا، دسترسی به فضاهای بنا و سیستم‌های حفاظت از آتش‌سوزی، یک استانداردهای حداقلی را درنظر می‌گیرد.

🔺 در سال 1994، این سه سازمان برای ایجاد رویه متحد به یکدیگر ملحق شدند و شورای بین‌المللی کد ( ICC ) را تشکیل دادند.

🔺 در حال حاضر تمام سه ضابطه در قالب یکسان نوشته و تنظیم شده‌اند، بنابراین ترتیب موضوعات در آنها مشابه یکدیگر است.

🔺 علاوه بر این، هدف از یکسان‌سازی در این سه سازمان، حذف سه مدل کدهای ساخت و ساز و ادغام تمامی کدها و ضوابط در یک کد بین‌المللی ساخت و ساز بوده است.

https://t.me/HotelNewsEA


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها