#

در این بخش از مجموعه مباحث تخصصی راجع به سرویس و شغل میزبانی به بررسی انواع سرویس‌های رایج و شرح آنها می‌پردازیم.  

💫 سرویس انگلیسی

🔹 معمولا این سرویس برای سرو شام یا غذای خاص در یک سالن غذاخوری خصوصی در یک رستوران استفاده می‌شود اما روش معمول در استفاده از این سرویس زمانی است که یک غذای معمولی توسط میزبانان خصوصی در یک خانه خصوصی سرو می‌شود.

🔹 غذا در بشقاب‌ها آماده می‌شود و در بشقاب‌های گرم از آشپزخانه به سالن پذیرایی منتقل شده و جلوی میزبان بر روی میز میهمان قرار می‌گیرد.

🔹 سر میزبان یا یکی از میزبانان در صورت لزوم، گوشت را جداسازی می‌کند و پیش غذا یا سبزیجات را در درون بشقاب‌های متفاوت برای میهمان سرو می‌کند.

🔹 وی بشقاب‌ها را به دست میزبانی که در سمت چپ وی ایستاده می‌دهد. 

🔹 سپس میزبان از مهمترین میهمان شروع کرده و غذا را برای همه میهمانان دیگر سرو می‌کند.

🔹 دسر را نیز می‌توان به همین صورت سرو نمود.

🔹تمام سس‌ها و غذاهای جانبی و در بعضی موارد، سبزیجات، بر روی میز قرار می‌گیرند و توسط میهمانان به یکدیگر منتقل می‌شوند.


https://t.me/HotelNewsEA


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها