#

در این بخش از مجموعه مباحث تخصصی راجع به سرویس و شغل میزبانی به بررسی انواع سرویس‌های رایج و شرح آنها می‌پردازیم.  

💫 سرویس روسی

🔺 مزایا و معایب سرویس روسی

🔹 مزایای سرویس روسی این است که:

📌 تنها به یک میزبان نیاز است.

📌 این سرویس به اندازه سرویس فرانسوی ظریف است اما نسبت به آن سریع‌تر انجام شده و ارزان‌تر است.

📌 فضای اضافی برای تجهیزات ویژه، مانند gueridon نیاز نیست.

🔹 معایب سرویس روسی 

📌 سرمایه‌گذاری زیادی برای ظروف نقره و تعداد ملزومات مورد نیاز، باید انجام شود؛ به ویژه هنگامی که هر میهمان، انتخابی متفاوت از منوی غذا داشته باشد.

🔹 به همین دلیل سرویس روسی در میهمانی‌هایی مفید است که هر میهمان غذای مشابه را انتخاب کند و میهمانان منوی باز نداشته باشند.

📌 یکی دیگر از ضعف‌های این سرویس این است که آخرین میهمانی که غذا برایش بر روی میز سرو می‌شود، تعداد اندکی غذا برای انتخاب داشته و از باقیمانده غذا برایش سرو می‌شود.

https://t.me/HotelNewsEA


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها