می‌توان از ظرفیت مدارس و میهمانسراهای دولتی برای اسکان گردشگران در مواقعی که مدارس تعطیل هستند، استفاده کرد.

🔹 بسیاری از هتل‌ها در حال ورشکستگی هستند.

🔹 اگر دولت اجازه دهد که هتلداران از گردشگران خارجی دلار دریافت کنند، مشکلات مالی هتلداران بهبود خواهد یافت‌.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها