#

اتاق های مهمان هسته اصلی ساختار هتل را تشکیل می دهند برای انعطاف پذیری بیشتر ممکن است اتاق ها دارای دو تخت مجزا و یا یک تخت دونفره باشند. به طور معمول هر یک از اتاق های مهمان دارای یک سرویس کامل بهداشتی هستند.و همچنین باید به جهت تابش خورشید ،سروصدای ناشی از ترافیک خیابان ،اتاق های تاسیسات ،آشپزخانه و فضاهای عمومی در جهت و مکان یابی اتاق های هتل توجه کنید .

*انواع تخت در هتل :

1- یک تخت یک نفره (Single)

2-دو تخت جدای یک نفره(Twin)

3-یک تخت دونفره(Double)

4-یک تخت دو نفره و دو تخت تک نفره(Twin double)

5-تخت دو نفره بزرگ(Queen size)

6-تخت بزرگ(King siza)

*مساحت  اتاق های مهمان بر اساس رتبه هتل چنین تعیین می شود :

دو ستاره : 20 تا 22 متر مربع

سه ستاره : 25 تا 27 متر مربع

چهار ستاره : 30تا 34 متر مربع

راهروها :

- در هتل های گران قیمت عرض راهرو ها بیشتر در نظر گرفته می شود.

- برای رعایت اصول زیبایی و ظاهری نباید راهروها خیلی طویل باشندویا حداقل نباید به صورت طویل به نظر برسند و در عین حال باید کلیه مقررات مربوط به حریق و مسیرهای فرار در آن ها رعایت شود.

- دسترسی کلیه مهمانان از اتاق به پلکان باید راحت و سهل باشد به طوری که مسیر از اتاق تا هر پلکان پنجاه درصد طول کل از هر طرف باشد.

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها