#

در همه کشورها هتل ها براساس معیارهای خاصی درجه بندی می شوند و بنا به نظر سازمان جهانگردی جهانی درجه آن ها با نماد ستاره تعیین می شود .برای این درجه بندی که وابسته به نوع فضا، تسهیلات و کارایی است ،فضاهای اسکان و استفاده مسافران ، دارای چندین رده کلی است که عبارتند از :

هتل : شامل هتل های شهری ، پررفت و آمد و ورزشی که درجه آن ها با ستاره تعیین می شود.

متل : ساده ، عمومی و بدون تشریفات و مناسب برای مکان های بین جاده ای و اسکان رانندگان

مسافرخانه : با چند اتاق مهمان و یک پیشخوان عمومی برای سرو نوشیدنی

خانه های شبانه روزی : با اتاق های ساده برای اقامت یک هفته ای و یا کمی بیشتر

تخت و صبحانه : فضایی برای در اختیار قراردادن یه تخت و صبحانه بدون رستوران

دهکده های تفریحی : برای گذراندن تعطیلات که در آن خود مسافران غذای خود از تهیه می کنند.


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها