بسمه تعالی

🔹سروران گرامی و ارجمند

🔸 در نهایت ادب و احترام، تشکر ویژه خود را به پاس حضور گرم و صمیمانه همه عزیران که از سراسر میهن عزیزمان رنج سفر به جان خریده و در همایش خزر تا خلیج فارس شرکت نمودند بیان، می‌نمایم.

🔸 بی شک عدم حضور و مشارکت شما بزرگواران و متخصصان صنعت گردشگری، برگزاری چنین همایشی میسر نمی‌گردید.

🔸 بر خود لازم می‌دانم هرگونه قصور و کاستی اینجانب در ارائه خدمات در مدت کم حضور شما در شهر بندرعباس را با دیده رحمت عفو بفرمایید.

✍️ با نهایت احترام - محمدرضا چرسی زاده
 


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها