1 - هتل قصر بوتانیک ( گرگان )
🏅 2 - هتل جهانگردی ( گرگان - ناهارخوران )
🏅 3 - هتل‌ زیارت ( گرگان - جاده روستای زیارت )
🏅 4 - هتل عجم ( آزادشهر )
🏅 5 - هتل شهاب ( گرگان - ناهارخوران )
🏅 6 - هتل کانیار ( علی‌آباد کتول )
🏅 7 - هتل آذین ( گرگان )

💫 لازم به ذکر است رتبه‌بندی مراکز اقامتی استان گلستان در مقایسه با ماه قبل، هیچ تغییری نداشته است.

https://telegram.me/IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها